Організація роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України»

≡≡
Версія для друку

 

З В І Т

про роботу Міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України»

за 2018 рік

          Основною метою діяльності Федерації залізничників України (ФЗУ) є забезпечення представництва і захист прав та законних інтересів членів Організації – роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту - у економічній, правовій та інших сферах їх діяльності. У зв’язку з цим діяльність ФЗУ у 2018 році була спрямована на:

 • посилення впливу та забезпечення захисту інтересів роботодавців у сфері соціального страхування;
 • сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту України при вирішенні трудових спорів;
 • забезпечення дотримання інтересів членів організації під час переговорного процесу з укладення Генеральної угоди і підготовки заходів щодо її виконання;
 • координацію діяльності своїх членів у виконанні зобов’язань, закріплених у колективних договорах та угодах;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;
 • розробку зауважень і пропозицій до проектів стандартів вищої та професійної освіти спеціальностей залізничного транспорту.

У сфері соціальної політики та трудових відносин Федерація залізничників України спрямовує зусилля на виконання першочергових завдань у соціально-трудовій сфері, зокрема підвищення рівня зайнятості, зростання заробітної плати, досягнення стабільності у суспільстві. Тому ФЗУ є активним учасником процесу формування соціальної політики держави, основними питаннями якої є:

 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі пенсійне;
 • зайнятість населення та ринок праці;
 • оплата праці;
 • охорона праці;
 • питання соціальної підтримки вразливих верств населення.

 

Голова Ради Федерації залізничників України являється членом Комітету Національної тристоронньої соціально-економічної  ради з питань розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин і брав участь в його пленарних засіданнях, на яких  розглядалися такі питання:

- про збереження та розвиток трудового потенціалу України;

- про пріоритетні напрямки діяльності НТСЕР на 2018 – 2020 роки;

- удосконалення системи середньострокового прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці в професійно-кваліфікаційному розрізі.

Також брав участь у національному круглому столі в рамках НТСЕР щодо обговорення питання реформування законодавства у сфері оплати праці.

Як член Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО) брав участь в роботі всіх його засідань, на яких розглядалися наступні питання:

 1. Про результати засідань Президії НТСЕР та ротацію членів НТСЕР у 2018 році.
 2. Про стан підготовки проекту Генеральної угоди на новий термін.
 3. Про роботу Платформи громадянського суспільства Україна ЄС.
 4. Про Меморандум СПО з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
 5. Про стан реалізації реформи системи охорони здоров’я.
 6. Про результати роботи уповноважених представників сторони роботодавців в складі правлінь Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного страхування.

Комітет ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення створив міжвідомчу робочу групу щодо з’ясування обставин конфлікту між трудовим колективом та адміністрацією публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», до складу якої ввійшов голова Ради Федерації залізничників України за квотою СПО сторони роботодавців на національному рівні.

Голова Ради ФЗУ являється членом комітету залізничного транспорту Експертної ради при Міністерстві інфраструктури України, який тісно взаємодіє з Департаментом державної політики в галузі залізничного транспорту. На засіданнях комітету обговорювалися такі питання:

 1. Надання пропозицій та зауважень до законопроекту «Про залізничний транспорт України» (реєстраційний № 7316 від 17.11.2017) та розгляд нормативних актів, які треба буде розробити (доопрацювати) і затвердити після підписання та введення в дію нового Закону України.
 2. Пропозиції ПАТ «Укрзалізниця» щодо змін Коефіцієнтів до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з цим послуги.
 3. Про новий порядок визначення плати за перевезення вантажів у вагонах ПАТ «Укрзалізниця».
 4. Сприяння забезпеченню участі членів комітету у роботі Міністерства інфраструктури України, ПАТ «Укрзалізниця», відповідних міжвідомчих робочих груп з питань удосконалення нормативно-правової бази, що стосується діяльності залізничної галузі України.
 5. Аналіз проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства інфраструктури України, які стосуються роботи залізничного транспорту.

Представник Федерації залізничників України був запрошений та відвідав міжнародну спеціалізовану виставку Rail EXPO 2018, яка експонувалася в Торгово-промисловій палаті України.

          Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 24.11.2016  № 1413 створено робочу групу з розроблення плану заходів щодо імплементації положень Конвенції МОП № 102 та Рекомендації МОП № 202 на 2017 – 2019 роки, до складу якої ввійшов виконавчий директор Федерації залізничників України. Він брав участь в усіх засіданнях цієї групи, на яких обговорювалися питання щодо підготовки Україною доповіді з імплементації положень Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення та Рекомендації МОП № 202 на 2017 – 2019 роки.

Виконавчий директор ФЗУ також являється членом групи повноважних представників Сторони роботодавців у Спільній робочій комісії (СРК) з ведення переговорів по виконанню Генеральної угоди. На засіданнях СРК, які проводилися протягом року, розглядався стан виконання положень Генеральної угоди та прийнято рішення про надання 13-ти протокольних рішень органам виконавчої влади з метою прискорення або конкретизації заходів з виконання тих чи інших пунктів угоди.

Ключовими позиціями щодо яких сторона роботодавців висловила негативну оцінку є:

- п.1.1 щодо неефективності державної політики з розвитку внутрішнього ринку, зниження імпортозалежності та підтримки вітчизняного виробництва;

-  п.1.23.4 щодо відсутності сприяння закупівлям товарів вітчизняного виробництва;

-  п.1.24.2 щодо активізації кредитування реального сектору економіки;

-  п.1.26 щодо забезпечення погашення заборгованості.

Одним з ключових питань розбіжностей є питання розміру ставки робітника I тарифного розряду (п.2.4. Угоди).

                    В квітні 2018 року підписано Меморандум про співпрацю між Федерацією роботодавців транспорту України і Федерацією залізничників України та надіслано спільний лист Прем’єр-Міністру України       Гройсману В.Б. щодо монетизації пільгового проїзду приміським залізничним транспортом.

При Федерації залізничників України у травні 2018 року створе­на Галузева рада з розробки профе­сійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі. Галузева рада є колегіальним кон­сультативно-дорадчим органом Федерації залізничників України і ПАТ «Укрзалізниця», утвореним для розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у за­лізничній галузі, вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою кваліфікованих кадрів. До її складу увійшли представники Федерації залізничників України, ПАТ «Укр­залізниця», профспілок, Міністер­ства освіти і науки, Міністерства соціальної політики та навчальних закладів залізничної орієнтації усіх рівнів.

За час існування Галузевої ради були розроблені та надані до Мініс­терства соціальної політики заявки на розробку галузевих стандар­тів для спеціальностей «Монтер колії», «Скла­дач поїздів», «Черговий по пере­їзду» та «Електромонтер контак­тної мережі».

 Наразі ці стандарти вже розроблені і знаходяться на обго­воренні суспільства. Стандарт для спеціальності «Стюард (послуги у дорозі) розроблений, обговорений і затверджений наказом Мінсоцполітики від 07.11.2018  № 1649. Стандарт  для  спеціальності  «Машиніст електровоза» також розроблений, обговорений і затверджений наказом Мінсоцполітики від

21.11.2018  № 1750.

          Для вдосконалення національної системи стандартизації у сфері колійного господарства залізниць, господарства електропостачання та пристроїв сигналізації, централізації і блокування, а також у сфері будівництва об’єктів залізничної інфраструктури наказом від 05.12.2018      № 465 державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»               (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації, було створено технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК 193), до складу якого увійшли представники: Федерації залізничників України, АТ «Укрзалізниця», вищих навчальних закладів залізничного спрямування. Розроблено проект Положення про технічний комітет ТК 193.

          Працює сайт Федерації залізничників України http://fzu.uz.gov.ua//.

Витрата коштів проводилась згідно з кошторисом на виплату заробітної плати штатним працівникам виконавчої дирекції, оплату послуг зв’язку та обслуговування комп’ютерної техніки, підписку центральної та галузевої газет, придбання канцелярських товарів.

 

Голова Ради

                  В.В.Корнієнко

 

Виконавчий директор

                      Ю.М.Терещенко

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Некорекний ввод!
Невірний
захісний код!