Організація роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України»

≡≡
Версія для друку

 

З В І Т

про роботу Міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України»

за 2017 рік

          Основною метою діяльності Федерації залізничників України (ФЗУ) є захист прав та законних інтересів роботодавців у економічній, правовій та інших сферах їх діяльності. У зв’язку з цим діяльність ФЗУ у 2017 році була спрямована на:

 • посилення впливу та забезпечення захисту інтересів роботодавців у сфері соціального страхування;
 • забезпечення дотримання інтересів членів організації під час переговорного процесу з укладення Генеральної угоди та підготовки заходів щодо її виконання;
 • розробку зауважень і пропозицій до проектів стандартів вищої та професійної освіти спеціальностей залізничного транспорту.

У сфері соціальної політики та трудових відносин Федерація залізничників України спрямовує зусилля на виконання першочергових завдань у соціально-трудовій сфері, зокрема підвищення рівня зайнятості, зростання заробітної плати, досягнення стабільності у суспільстві. Тому ФЗУ є активним учасником процесу формування соціальної політики держави, основними питаннями якої є:

 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі пенсійне;
 • зайнятість населення та ринок праці;
 • оплата праці;
 • охорона праці;
 • питання соціальної підтримки вразливих верств населення.

Голова Ради Федерації залізничників України являється членом Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО) і брав участь в роботі всіх його засідань, на яких розглядалися наступні питання:

 1. Щодо приєднання до Угоди про утворення СПО роботодавців галузевих об’єднань організацій роботодавців та ситуацію у середовищі роботодавців.
 2. 2. Про ініціативи Уряду щодо реформування системи пенсійного забезпечення.
 3. Про позицію Сторони роботодавців з питань порядку денного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради від 29 травня 2017 року.

3.1 Про стан, проблеми та перспективи розвитку системи освіти, підготовки робітничих кадрів для галузей економіки з урахуванням потреб ринку праці.

3.2 Про реформи системи охорони здоров'я та забезпечення населення лікарськими засобами і медичними послугами.

 1. Про проект Трудового кодексу, підготовлений до розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
 2. Про результати оцінки виконання положень Генеральної угоди та підготовку до переговорів з укладання Генеральної угоди на наступний період.
 3. Про участь представника СПО роботодавців у засіданні 106-ї конференції Міжнародної організації праці.
 4. Про делегування представників СПО роботодавців до складу робочих органів центральних органів виконавчої влади.
 5. Про позицію Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні щодо законопроекту № 7206 «Купуй українське, плати українцям!».
 6. Про необхідність комплексного врегулювання, пов’язаних із дефіцитом видачі дозволів для виконання міжнародних перевезень.
 7. 10. Про стан підготовки до укладення Генеральної угоди на новий строк.

Також був учасником засідання Президії Ради Федерації роботодавців України по узгодженню проблемних питань та формуванню спільної позиції Федерації роботодавців України щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення і брав участь у громадських консультаціях з питань підвищення залізничних тарифів на запрошення керівництва державної регуляторної служби України.

Голова Ради ФЗУ, будучи заступником голови Правління Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України, брав участь в усіх засіданнях Громадської ради та комітету з питань залізничного транспорту, де розглядались проекти нормативно-правових актів, а працівники Федерації залізничників України активно брали участь на нарадах Міністерства інфраструктури України в обговоренні проекту Закону України «Про залізничний транспорт».

Голова Ради Федерації залізничників України являється членом Комітету Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин і брав участь в його пленарних засіданнях, на яких були розглянуті такі питання:

 1. Проект концепції реформування системи управління охороною праці в Україні для забезпечення впровадження оцінки та управління ризиками в сфері безпеки та гігієни праці.
 2. Інформація «Про стан виконання Плану заходів на 2016 – 2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності» (затверджений розпорядженням КМУ від 08.08.2016 № 573-р).
 3. Законодавчі пропозиції Уряду щодо реформування пенсійної системи.
 4. Питання щодо прозорості встановлення цін на газ, тарифів на гарячу воду і опалення, електроенергію, впливу їх на платоспроможність населення та економіку країни.
 5. Питання «Про реформу системи охорони здоров’я та забезпечення населення лікарськими засобами і медичними послугами».
 6. Питання щодо стану реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 7. Питання «Про стан, проблеми та перспективи розвитку системи освіти, підготовки робітничих кадрів для галузей економіки з урахуванням потреб ринку праці».
 8. Питання участі в адаптації законодавства України у сфері праці до законодавства ЄС та здійснення заходів з імплементації.
 9. Питання «Про основні засади проекту Державного бюджету України на 2018 рік».

Голова Ради Федерації залізничників України був запрошений і брав участь у спільному засіданні Правління УСПП і Антикризової ради громадських організацій України, де були розглянуті питання щодо пропозицій Уряду з розв’язання проблеми доступу до фінансових ресурсів вітчизняних товаровиробників в інтересах забезпечення інноваційного розвитку та від імені Федерації залізничників України вніс зауваження і пропозиції до проекту програми «Платформа економічного патріотизму: невідкладні заходи».

Голова Ради ФЗУ являється членом Митного Комітету Федерації роботодавців України (ФРУ). Він був присутнім на урочистому прийомі з нагоди 15-річчя цієї організації.

Представник Федерації залізничників України був запрошений та відвідав міжнародну спеціалізовану виставку Rail EXPO 2017, яка експонувалася в Торгово-промисловій палаті України.

          Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 24.11.2016 № 1413 створено робочу групу з розроблення плану заходів щодо імплементації положень Конвенції МОП № 102 та Рекомендації МОП № 202 на 2017 – 2019 роки, до складу якої ввійшов виконавчий директор Федерації залізничників України. Він брав участь в усіх засіданнях цієї групи, на яких обговорювалися питання щодо підготовки Україною доповіді з імплементації положень Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення та Рекомендації МОП № 202 на 2017 – 2019 роки.

Виконавчий директор ФЗУ також являється членом групи повноважних представників Сторони роботодавців у Спільній робочій комісії (СРК) з ведення переговорів по виконанню Генеральної угоди. На засіданнях СРК, які проводилися протягом року, розглядався стан виконання положень Генеральної угоди та прийнято рішення про надання 13-ти протокольних рішень органам виконавчої влади з метою прискорення або конкретизації заходів з виконання тих чи інших пунктів угоди.

Ключовими позиціями щодо яких сторона роботодавців висловила негативну оцінку є:

- п.1.1 щодо неефективності державної політики з розвитку внутрішнього ринку, зниження імпортозалежності та підтримки вітчизняного виробництва;

- п.1.23.4 щодо відсутності сприяння закупівлям товарів вітчизняного виробництва;

- п.1.24.2 щодо активізації кредитування реального сектору економіки;

- п.1.26 щодо забезпечення погашення заборгованості.

Одним з ключових питань розбіжностей є питання розміру ставки робітника I тарифного розряду (п.2.4. Угоди).

Працівниками виконавчої дирекції Федерації залізничників України спільно з фахівцями ПАТ «Українська залізниця» опрацьовано та погоджено проекти Державних стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО) за професіями: «Машиніст електровоза», «Машиніст тепловоза», «Слюсар з ремонту рухомого складу».

Також спільно з працівниками вищих навчальних закладів залізничного спрямування опрацьовано проект стандарту вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» (рівень бакалавра та магістра) та надано зауваження і пропозиції до них.

Працює сайт Федерації залізничників України http://fzu.uz.gov.ua//.

Витрата коштів проводилась згідно з кошторисом, затвердженим на 2017 рік, на виплату заробітної плати штатним працівникам виконавчої дирекції, оплату послуг зв’язку та обслуговування комп’ютерної техніки, підписку центральної та галузевої газет, придбання канцелярських товарів.

 

Голова Ради

                   В.В.Корнієнко

 

Виконавчий директор

                               Ю.М.Терещенко

 

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Некорекний ввод!
Невірний
захісний код!