Організація роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України»

≡≡
Версія для друку

З В І Т

про роботу Міжнародної організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту
«Федерація залізничників України» 
за 2015 рік 

         Протягом 2015 року Радою Організації та виконавчою дирекцією проводилась робота, спрямована на виконання завдань, передбачених Статутом Організації.

         Основною метою діяльності Федерації залізничників України (ФЗУ) є захист прав та законних інтересів роботодавців у економічній, правовій та інших сферах їх діяльності. У зв’язку з цим діяльність ФЗУ  була спрямована на:

  • розробку пропозицій та зауважень до чинних та проектів нормативно-правових актів з метою недопущення погіршення умов ведення господарської діяльності підприємств – членів організації;
  • посилення впливу та забезпечення захисту інтересів роботодавців у сфері соціального страхування;
  • забезпечення дотримання інтересів членів організації під час переговорного процесу з укладення Генеральної угоди та підготовки заходів щодо її виконання.

У сфері соціальної політики та трудових відносин Федерація залізничників України спрямовує зусилля на виконання першочергових завдань у соціально-трудовій сфері, зокрема підвищення рівня зайнятості, зростання заробітної плати, досягнення стабільності у суспільстві. Тому ФЗУ є активним учасником процесу формування соціальної політики держави, основними питаннями якої є:

  • загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі пенсійне;
  • зайнятість населення та ринок праці;
  • оплата праці;
  • охорона праці;
  • надання медичних послуг населенню;
  • питання соціальної підтримки вразливих верств населення.

Голова Ради Федерації залізничників України (далі ФЗУ) Корнієнко Володимир Володимирович являється членом Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі СПО) і брав участь в роботі всіх засідань СПО та в роботі Х з’їзду Федерації роботодавців України.

Як член Колегії Міністерства інфраструктури постійно брав участь у її роботі. Він є членом робочої групи з доопрацювання проекту закону «Про залізничний транспорт» (нова редакція) і брав участь у нарадах Міністерства інфраструктури і комітету з питань транспорту Верховної Ради України. Брав участь в узгоджувальних нарадах з питань опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту ПАТ «Українська залізниця».

Голова Ради ФЗУ являється заступником голови Правління Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України і брав участь в усіх засіданнях Громадської ради та комітету з питань залізничного транспорту, де розглядались проекти нормативно-правових актів.

Був учасником міжнародної Конференції «Доступ до залізничної інфраструктури в Україні», яка проводилась у Посольстві Польщі, і круглого столу «Шляхи підвищення ефективності роботи Укрзалізниці».

Також відвідував оперативні та щотижневі селекторні наради за широкою схемою Укрзалізниці. В.В.Корнієнко – член Ради УЗ.

Разом з виконавчим директором ФЗУ Терещенком Юрієм Миколайовичем являються членами технічної Ради Укрзалізниці і постійно беруть участь в нарадах Технічної ради.

Виконавчий директор Федерації  був обраний до складу групи повноважних представників Сторони роботодавців у Спільній робочій комісії (СРК) з ведення переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на    2016 - 2017 роки та брав участь в усіх її засіданнях, надавав погоджені з ФЗУ зауваження і пропозиції до її змісту.

Був учасником семінару «Європейська сертифікація інженерів: паспорт інженера та гарантія якості освіти» і засідання тристоронньої робочої групи з опрацювання Генеральної угоди «Соціальний захист працюючих».

Голова Ради та члени виконавчої дирекції брали участь у робочій групі з опрацювання проекту Галузевої угоди та колдоговорів  ПАТ «Українська залізниця».

         Працівниками виконавчої дирекції ФЗУ спільно з фахівцями Укрзалізниці протягом року опрацьовано проекти: Генеральної угоди щодо регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і  трудових відносин в Україні на 2015 – 2017 роки, наказу Міністерства соціальної політики «Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження Змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України»   і по змісту цих проектів були надані наші зауваження і пропозиції. Також опрацьовано  проекти законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік», «Про внесення змін до бюджетного  кодексу України, «Про залізничній транспорт» (нова редакція),  проекти освітньо-кваліфікаційних характеристик державного стандарту професійно-технічної освіти за професіями «Касир багажний», «Касир квитковий», «Прийомоздавальник вантажу та багажу» і надані зауваження і пропозиції до них, а надані Федерацією зауваження і пропозиції  до проектів професійних стандартів за професіями «Машиніст тепловозу» і «Машиніст тягового агрегату» враховані розробником і погоджені з їх урахуванням.

         З ініціатив ФЗУ проведена зустріч між представниками Федерації залізничників України, Укрзалізниці та керівниками вищих навчальних закладів I – IY рівнів акредитації і укладено Меморандум про співпрацю. На ім’я Міністра освіти і науки України направлено листа з пропозицією всі вищі навчальні заклади  I – IY рівнів акредитації залишити в управлінні Міністерства та забезпечити централізоване їх фінансування з державного бюджету.

         Залізниці та Укрзалізниця звернулися до нас з проханням розібратися з державною фінансовою інспекцією України щодо незапланованих аудитів. Через ці аудити Департамент капітальних вкладень Укрзалізниці не має змоги своєчасно погасити кредиторську заборгованість за виконані роботи локомотиворемонтним заводам (ПрАТ «ДТРЗ», «ЛЛРЗ», «КЕВРЗ»). Представники Держфінінспекції жоден платіж не погоджували.

         Федерація залізничників України проводила перемовини з Державною фінансовою інспекцією щодо врегулювання непорозумінь між державними аудиторами та Укрзалізницею стосовно непогодження платежів у встановлені терміни для забезпечення стабільного і безпечного функціонування залізничного транспорту.

Витрата коштів проводилась згідно з кошторисом, затвердженим на 2015 рік, на виплату заробітної плати штатним працівникам виконавчої дирекції, оплату послуг зв’язку та обслуговування комп’ютерної техніки, підписку центральної та галузевої газет, придбання канцелярських товарів.

Голова Ради В.В.Корнієнко

Виконавчий директор  Ю.М.Терещенко 


Некорекний ввод!
Невірний
захісний код!